Σύντομο Βιογραφικό – Θέση σχετικά με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών

line

Καθηγητής Μαθηματικών, γεννημένος το 1977, απόφοιτος του Εθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Η πείρα μέσα από πολυετή δραστηριοποίηση στα ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, οι αρχές επικοινωνιακής διδασκαλίας, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών, η προσήλωση στην αλληλεπιδραστική αμφίδρομη διαδικασία, αποτελούν πυλώνες της διδακτικής μου προσέγγισης. Άλλωστε, οι τέσσερις προηγούμενοι άξονες, αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής όταν αναφερόμαστε στα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η πεποίθησή οτι η μαθηματική λογική σκέψη μπορεί να δώσει απαντήσεις στα διάφορα προβλήματα πέρα από τα αμιγώς μαθηματικά, οδηγεί την διδασκαλία μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων, πάντοτε με γνώμονα, ότι η διδακτική έχει τους τρόπους άντλησης παραδειγμάτων μέσω της καθημερινότητας, ώστε τα ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, να αποκτούν λειτουργικό ενδιαφέρον.

ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών Νίκος Πάτας

Δυνατά σημεία

line

Δυνατό Υπόβαθρο Μαθηματικών Γνώσεων
Δυνατό Υπόβαθρο Τεχνολογίας & Πληροφορικής
Επιστημονική Εξειδίκευση & Επάρκεια στα Θέματα Διδακτικής
Μετάδοση Γνώσεων & Επίτευξη Μαθησιακών Στόχων
Επικοινωνία & Δέσμευση στους Μαθητές & Γονείς

Εκπαίδευση

 • Msc 2018

  Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

  Ε.Κ.Π.Α. | Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Bsc 2009

  Πτυχίο Μαθηματικών

  Ε.Κ.Π.Α. | Κατεύθυνση: Κλάδος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Επιμόρφωση

 • Βεβαιώσεις

 • 2015

  Θερινό Σχολείο

  Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

 • 2014

  Εκπαίδευση Καθηγητών στη διδασκαλία Μαθηματικών

  Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

 • 2014

  Χρήση Online εργαλείων της Google στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

  Google | Tutorizon.com

Πιστοποιήσεις

 • Σεπτέμβριος 2014
  Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών σε Φροντιστήρια | Κατ' Οίκον Διδασκαλία
  Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων | Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Αριθμός Πρωτοκόλλου: 24100