Διδασκαλία και Διδακτική των Μαθηματικών

line

Βασική μου επιδίωξη είναι οι μαθητές να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η διεκδίκηση μιας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημιουργία μαθηματικού υπόβαθρου στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, η ενίσχυση της βαθμολογίας, η προαγωγή στην επόμενη τάξη, είναι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν με προσπάθεια και συνέπεια. Η διδασκαλία μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων μαθηματικών συνδράμει επικουρικά άρτια, στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Η επιστημονική τεχνογνωσία σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των μαθηματικών ώστε να γίνονται κατανοητά σε βάθος από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών, καθώς και η επάρκεια σε Μαθηματικά, Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, διασφαλίζουν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.

Με απλό τρόπο, με έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας και εφαρμογή της στις ασκήσεις, ο μαθητής οδηγείται σταδιακά στην ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής σκέψης, στην δημιουργία μαθηματικών συνδέσεων, στην μείωση του άγχους των εξετάσεων ειδικά σε περιπτώσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προαγωγής στην επόμενη τάξη αλλά και στην σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητα.

 

Untitled-3

Τρέχουσα Διδασκαλία

 • Σήμερα2010

  Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών-Αθήνα

  Διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, προετοιμασία για τελικές εξετάσεις. Συστηματοποίηση γνώσεων μαθηματικών, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (διαγωνίσματα, ασκήσεις).

Διδακτική Πείρα

 • 20162015

  Φροντιστήριο 'Πυρήνας'-Αθήνα

  Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά» σε μαθητές Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων).

  • 20122011

   Φροντιστήριο 'Εν Δυνάμει'-Αθήνα

   Διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» σε μαθητές Γ’ Λυκείου (ενισχυτική διδασκαλία σε ομάδες έως 6 άτομα).

  • 19991994

   Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών-Αθήνα

   Διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.Συστηματοποίηση γνώσεων μαθηματικών.